MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Eğitimde mükemmele ulaşmak için sürekli gelişim programları uygulamak. Öğrencilerin akademik başarı ve gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel, zihinsel ve duygusal gelişimleri için belirlenmiş olan eğitim öğretim programını, öğrencilerin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde sunmak. Öğrencilerin bireysel öğrenme yeteneklerine uygun olarak aktif rehberlik hizmeti vermek. Öğrenci odaklı çalışarak aile-kurum-öğrenci ilişkilerini geliştirecek doğru iletişim kurmak. LGS ve Üniversite Sınavında başarıyı getirecek doğru strateji ve yöntemi uygulamak. Yetenekli ve kendini sürekli geliştiren, dinamik, güler yüzlü kadroyla öğretimi uygulamak. Eğitim öğretimin temelini teşkil eden disiplini insanlık dışı davranma olarak değil, insancıl öğrenme ortamı sağlayarak, psikolojik güvenlik ve yetenekleri genişletecek bir gereksinim olarak görüp başarıya götürecek doğru disiplini uygulamak.