İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İçinde bulunduğumuz çağ ‘bilgi’ çağıdır.Bireyler ve toplumlar olarak bilgiye ulaşmak için farklı toplumlar arasında iletişim kurabilmek ,diğer ülke insanları ile bilgi alışverişinde bulunabilmek, teknolojik, kültürel, ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek için ilk olarak en gerekli etmen kendini ifade edebilmektir.Bundan dolayı anadilimizden başka en az bir yabancı dil bilmek zorunluluk haline gelmiştir.
Bu noktada okulumuzda dil eğitimi bizler için de en az sizin kadar önemli. CAMBRİDGE Eğitim Sitemini okulumuzda yoğun dil öğretimi olarak uyguluyoruz. Okulumuzda dil eğitimleri yerli ve yabancı öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Speaking (konuşma) dersleri yabancı öğretmenler eşliğinde, Gramer (dilbilgisi) dersleri yerli öğretmenler tarafından öğretilmektedir. Her yıl düzenlemiş olduğumuz Avrupa Birliği Eğitim projeleri sayesinde öğrencilerimizin yurt dışında yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu gezilerin tamamı Avrupa Birliği destekli olduğu için velilerimize hiç bir maddi külfet oluşturmazken öğrencilerimize bambaşka bir bakış açısı oluşturuyor.Okulumuzda İngilizce ikinci dil öğretiminden ziyade yaşayarak öğreniyoruz.
Yabancı dil eğitimi günümüzde teorik olarak uygulanmaktadır. Bunun neticesinde verilen eğitim kalıcı olmayan , kişilerin günlük hayatta ve ihtiyaç duyulması halinde kullanabilecekleri bir eğitimden öteye gitmemektedir.

 Bu noktada İngilizce eğitiminde temel; dilin kurallarını değil dilin kendisini öğretmektir. Dilin dört temel beceresi var; dili anlama, okuduğunu anlayabilme, konuşabilme ve yazabilme.

 Role Play

 Cooperative Learning

 Drama and Dramatization

 Games

gibi tekniklerle öğrenciler gramer bilgisinin yanında konuşabilme ve anlayabilmeyi ön planda tutarak öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri kaliteli dil eğitimi vermek önceliğimizdir.

Dünya genelinde kabul görmüş bir dil olması İngilizcenin öğrenilmesini zaruret haline getirmiştir. Değişen dünyayı takip etmek sorumluluğumuz, yenilikleri dil haznemize katmak ve kendimizi geliştirmek de görevimizdir. Bilimde ileri gitmek için dünyayı takip etmeli, belki daha da önemlisi dünyanın bizi takip etmesini sağlamalıyız. Bu da ancak ortak bir dil kullanımıyla mümkün olabilir. Biliyoruz ki, dil bilgi ve becerisi bireyin ötekileşmesini önler. İletişim çağı ancak yabancı dil bilgisi olana imkânlar sağlar.

 Dünya nüfusunun birçoğunun konuşmakta olduğu İngilizce, size yolunuzu açan birçok imkân sağlamaktadır: yurt dışında eğitim alma, ülkenizde kariyer söz konusu olduğunda sizi diğer rakiplerinize göre güçlü kılma, seyahat ve dünyanın her yerinden arkadaşlar edinebilme özgürlüğü. Bunun için yabancı dil bir ayrıcalık değil, gerekliliktir. Bizler Özel Çatı Koleji olarak bu gerekliliğin farkında olup öğrencilerimizi Cambridge Programı iş birliği ile dünyanın her yerinde kendilerini ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.